Friday, June 13, 2008

Saiga 12 Shotguns

Saiga 12 Shotguns by Izhmash.

For more shotgun information visit Shotgun Vault.

No comments: